Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΠΠ-ΠΚ Α 10-2-2013


Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. προκηρύσσει Αθλητική Ημερίδα Κλειστού Στίβου ΠΠ-ΠΚ Α’, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
                        Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Κυριακή  10 Φεβρουαρίου 2013 στο Στάδιο ‘’ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ’’.

2. ΗΛΙΚΙΕΣ:
                        Στην Ημερίδα δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ αθλητές-τριες:

v     ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α’: που έχουν γεννηθεί το 1998 και 1999

3. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ :
            3.1 Παμπαίδων Α’ : 60μ. – 1.000μ. – 3.000μ. – 60μ. με Εμπόδια – Άλμα σε Ύψος – Άλμα σε Μήκος - Σφαιροβολία
            3.2 Παγκορασίδων Α΄: 60μ. – 1.000μ. – 60μ. με Εμπόδια – Άλμα σε Ύψος – Άλμα σε Μήκος - Σφαιροβολία

4. ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΥΨH ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΨΟΣ:
4.1 ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΠΠ Α’ :
1,45 - 1,50 – 1,55 – 1,60 – 1,65 – 1,70 – 1,75 – 1,80 – 1,85 – 1,89 – 1,93 και στη συνέχεια ανά 3 εκατοστά.
4.2 ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΠΚ Α’:
            1,25 - 1,30 – 1,35 – 1,40 – 1,45 - 1,50 – 1,54 – 1,57 και στη συνέχεια ανά 2 εκατοστά.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
5.1 Στους Αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ αθλητές-αθλήτριες που ανήκουν οπωσδήποτε στη δύναμη των Σωματείων – Μελών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (όπως ορίζεται στην τελευταία Υπουργική απόφαση) και να τους έχει εκδοθεί Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.
5.2 Κάθε αθλητής-τρια μπορεί να αγωνισθεί ΜΟΝΟ σε ΕΝΑ (1) ΑΓΩΝΙΣΜΑ.

6. ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι αθλητές-αθλήτριες θα προσέρχονται αυτοπροσώπως στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΕΩΣ, 60΄πριν από την ώρα διεξαγωγής κάθε αγωνίσματος, προκειμένου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, προσκομίζοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.

Προσοχή: Οι αθλητές - τριες που είναι υπό ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ της τελευταίας περιόδου (2012) και δεν έχουν εκδοθεί τα δελτία τους από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας και ηλικίας.

7. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Με τη φροντίδα και την ευθύνη των Συλλόγων οι αθλητές –τριες πρέπει να έχουν εξετασθεί Ιατρικώς πριν από τους αγώνες, όπως προβλέπει ο Νόμος 2725/99.
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.

Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα καταχωρούν στα πινάκια ΜΟΝΟ τους αθλητές των οποίων το δελτίο θα είναι θεωρημένο σύμφωνα με το νόμο.

Το Δελτίο Υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή του.

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:   
8.1 Βάρος οργάνου στο αγώνισμα της Σφαιροβολίας
8.1.1 ΠΠ Α’: 4Kg
8.1.2 ΠΚ A’: 3Kg


Ατομικά όργανα Ρίψεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστούν στην Αίθουσα Κλήσεως μία (1) ώρα πριν από την ώρα διεξαγωγής του αγωνίσματος για έλεγχο και στη συνέχεια να παραδοθούν στον Έφορο του Αγωνίσματος.
8.2 Κανονισμοί διεξαγωγής Ημερίδας
Οι Αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου της IAAF 2012 – 2013 και του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
8.3 Επίλυση τεχνικών θεμάτων
Ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο της Ημερίδας σε συνεργασία με τον Αλυτάρχη, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
Τεχνικός Υπεύθυνος της διοργάνωσης ορίζεται ο Τεχνικός Διευθυντής Αγώνων κ. Ανδρέας Γκόγκας με καθήκοντα και αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 112 των Κανονισμών Στίβου Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 2012, σε συνεργασία με τον Αλυτάρχη και τον Υπεύθυνο της Υπηρεσίας του Προσωπικού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :
Τεχνικός Υπεύθυνος Εγκατάστασης ορίζεται ο κ. Δημήτρης Χαλβατζάρας, ο οποίος θα συνεργάζεται με τον Αλυτάρχη και το Γυμνασίαρχο επί θεμάτων προετοιμασίας του αγωνιστικού χώρου και καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου αθλητικού εξοπλισμού.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

                 Ο   Πρόεδρος                                                                   Ο  Γεν. Γραμματέας


         Κώστας  Παναγόπουλος                                                       Βασίλειος Σεβαστής                                                                    

Συνημμένα:
ü     Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Κοινοποίηση:
ü     Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
ü     Λογιστήριο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
ü     Γραφείο Τύπου Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
ü     Υγειονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
ü     Γραφείο Υψηλού Αθλητισμού
ü     Επιτροπή Ανάπτυξης
ü     Κ.Ε.Κ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
ü     Ε.Ο.Κ.Κ.Α.
ü     Γραφείο ΜάρκετινγκΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ    -    ΚΥΡΙΑΚΗ, 10  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013


ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
10:00
Άλμα σε Ύψος
ΠΠ Α'
10:00
Σφαιροβολία
ΠΚ Α'
10:30
60μ. με Εμπόδια
ΠΠ Α'
10:30
Άλμα σε Μήκος
ΠΚ Α'
10:45
60μ. με Εμπόδια
ΠΚ Α'
10:55
60μ.
ΠΠ Α'
11:25
60μ.
ΠΚ Α'
11:30
Άλμα σε Ύψος
ΠΚ Α'
11:30
Σφαιροβολία
ΠΠ Α'
12:00
1.000μ.
ΠΠ Α'
12:00
Άλμα σε Μήκος
ΠΠ Α'
12:15
1.000μ.
ΠΚ Α'
12:30
3.000μ.
ΠΠ Α'

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Α/Γ & Π/Κ 10-2-2013


Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. προκηρύσσει Αθλητική Ημερίδα Κλειστού Στίβου Ανδρών Γυναικών & Παίδων – Κορασίδων, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
            Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013 στο Στάδιο ‘’ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ’’.

2. ΗΛΙΚΙΕΣ:
            Στην Ημερίδα δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές-τριες:

v     ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ: που έχουν γεννηθεί το 1993 και μεγαλύτεροι - ρες
v     ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ: που έχουν γεννηθεί το 1994 και 1995
v     ΠΑΙΔΕΣ – ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: που έχουν γεννηθεί το 1996 και 1997
3. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ / ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ :

3.1 Δρόμοι: 60μ. – 200μ. - 400μ. – 800μ. – 1.500 - 3.000μ. – 60μ. με Εμπόδια και 3.000μ. Βάδην για Γ-Κ /  5.000μ. Βάδην για Α-Π
3.2 Άλματα: ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ – ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ – ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ – ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
3.3 Ρίψεις: ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
Σημείωση: τα αγωνίσματα δρόμων θα διεξαχθούν σε ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

4. ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΥΨH ΣΤΑ ΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑΤΑ:

4.1 ΑΛΜΑ EΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ:
4.60μ. – 4.80μ. – 4.90μ. – 5.00μ. – 5.10μ. – 5.20μ. και ανά 5 εκ.
4.2 ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:
3.00μ. –3.20μ. – 3.40μ- 3.60μ.- 3.80μ. – 3.90μ. - 4.00μ. και ανά 5 εκ.
4.3 ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ:
3.40μ. - 3.60μ.- 3.80μ. - 4.00μ. και ανά 10 εκατοστά μέχρι το 4.50μ. και στη συνέχεια ανά 5 εκ.
4.4 ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ / ΠΑΙΔΩΝ
1.85μ. – 1.90μ. - 1.95μ. – 2.00μ. – 2.05μ. – 2.10μ. – 2.13μ. – 2.16μ. – 2.19μ. – 2.23μ. – 2.26μ. – 2.29μ. και ανά 2 εκ.
4.5 ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
1.65μ. – 1.70μ. – 1.75μ. – 1.79μ. – 1.82μ. – 1.85 & ανά 2 εκ.
4.6 ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:
1.45μ. – 1.50μ. – 1.55μ. – 1.60μ. – 1.64μ. – 1.67μ. – 1.70μ  & ανά 2 εκ.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

5.1 Στους Αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ αθλητές-αθλήτριες που ανήκουν οπωσδήποτε στη δύναμη των Σωματείων – Μελών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (όπως ορίζεται στην τελευταία Υπουργική απόφαση) και να τους έχει εκδοθεί Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.

5.2 Κάθε αθλητής-τρια μπορεί να αγωνισθεί το πολύ σε ΔΥΟ (2) αγωνίσματα. Οι αθλητές-τριες της κατηγορίας Π-Κ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στα αγωνίσματα της κατηγορίας τους.

5.3 ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΠ-ΠΚ Α΄ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ

6. ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

6.2 Στην Ημερίδα δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αθλητές-αθλήτριες πέτυχαν κατά το 2012 σε επίσημους αγώνες τα όρια, που αναγράφονται δίπλα από κάθε αγώνισμα του ωρολογίου προγράμματος.

6.2 ΕΦΗΒΟΙ/ΝΕΑΝΙΔΕΣ & ΠΑΙΔΕΣ/ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ μπορούν επίσης να λάβουν μέρος εφόσον κατά το 2012 κατέλαβαν μία από τις 8 πρώτες θέσεις σε τελικό αγώνισμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ΕΦΗΒΩΝ/ΝΕΑΝΙΔΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ/ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, σε αγωνίσματα που αντιστοιχούν σε εκείνα της Ημερίδας.

6.3 Ακόμη επιτρέπεται και η συμμετοχή ΕΦΗΒΩΝ/ΝΕΑΝΙΔΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ/ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, που δεν έλαβαν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΕΦΗΒΩΝ/ΝΕΑΝΙΔΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ/ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, αλλά η επίδοσή τους κατά το 2012 είναι καλύτερη ή ίση με εκείνη που πέτυχε ο 8ος (νικητής-νικήτρια) στα αντίστοιχα αγωνίσματα που Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

7. ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι αθλητές-αθλήτριες θα προσέρχονται αυτοπροσώπως στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΕΩΣ, 60΄πριν από την ώρα διεξαγωγής κάθε αγωνίσματος, για το Άλμα Επί Κοντώ 70’, προκειμένου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, προσκομίζοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.

Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα καταχωρούν στα πινάκια ΜΟΝΟ τους αθλητές των οποίων το δελτίο θα είναι θεωρημένο σύμφωνα με το νόμο.

Προσοχή: Οι αθλητές - τριες που είναι υπό ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ της τελευταίας περιόδου (2012) και δεν έχουν εκδοθεί τα δελτία τους από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας και ηλικίας.

8. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Με τη φροντίδα και την ευθύνη των Συλλόγων οι αθλητές –τριες πρέπει να έχουν εξετασθεί Ιατρικώς πριν από τους αγώνες, όπως προβλέπει ο Νόμος 2725/99 ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.

Το Δελτίο Υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή του.

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:   

9.1 Βάρος οργάνου στο αγώνισμα της Σφαιροβολίας
Ατομικά όργανα Ρίψεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστούν στην Αίθουσα Κλήσεως μία (1) ώρα πριν από την ώρα διεξαγωγής του αγωνίσματος για έλεγχο και στη συνέχεια να παραδοθούν στον Έφορο του Αγωνίσματος.

9.2 Αποστάσεις βαλβίδας Άλματος Τριπλούν
9.2.1 Παίδων:           11μ.
9.2.2 Κορασίδων:     9μ.

9.3 Κανονισμοί διεξαγωγής Ημερίδας
Οι Αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου της IAAF 2012 – 2013 και του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

9.4 Επίλυση τεχνικών θεμάτων
Ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο της Ημερίδας σε συνεργασία με τον Αλυτάρχη, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Τεχνικός Υπεύθυνος της διοργάνωσης ορίζεται ο Τεχνικός Διευθυντής Αγώνων κ. Ανδρέας Γκόγκας με καθήκοντα και αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 112 των Κανονισμών Στίβου Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 2012, σε συνεργασία με τον Αλυτάρχη και τον Υπεύθυνο της Υπηρεσίας του Προσωπικού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

11. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :

Τεχνικός Υπεύθυνος Εγκατάστασης ορίζεται ο κ. Δημήτρης Χαλβατζάρας, ο οποίος θα συνεργάζεται με τον Αλυτάρχη και το Γυμνασίαρχο επί θεμάτων προετοιμασίας του αγωνιστικού χώρου και καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου αθλητικού εξοπλισμού.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

                       Ο   Πρόεδρος                                                               Ο  Γεν. Γραμματέας             Κώστας ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ                                             Βασίλειος  ΣΕΒΑΣΤΗΣ                                                                   


Συνημμένα:
ü     Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Κοινοποίηση:
ü     Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
ü     Λογιστήριο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
ü     Γραφείο Τύπου Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
ü     Υγειονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
ü     Γραφείο Υψηλού Αθλητισμού
ü     Επιτροπή Ανάπτυξης
ü     Κ.Ε.Κ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
ü     Ε.Ο.Κ.Κ.Α.
ü     Γραφείο Μάρκετινγκ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ    -    ΚΥΡΙΑΚΗ, 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013


ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΡΙΑ
13:00
5.000μ. Βάδην
Α / Π

13:05
3.000μ. Βάδην
Γ / Κ

14:00
Άλμα σε Μήκος
Γ / Κ
5,60μ.
14:00
Άλμα σε Ύψος
Κ

14:00
Σφαιροβολία
Α / Ε
14,50μ.
14:00
Άλμα Επί Κοντώ
Π

14:00
60μ.
Α / Π
10.90 στα 100μ
14:40
60μ.
Γ / Κ
12.40 στα 100μ.
15:20
800μ.
Γ / Κ
2:18.00
15:30
Άλμα σε Μήκος
Α / Π
7,20μ.
15:30
Άλμα σε Ύψος
Α / Π
2,00μ.
15:30
Σφαιροβολία
Γ / Κ
12,30μ.
15:35
800μ.
Α / Π
1:55.00
15:45
60μ. με Εμπόδια
Κ

15:55
60μ. με Εμπόδια
Γ
15.30
16:00
Άλμα Επί Κοντώ
Α
4,60μ.
16:05
60μ. με Εμπόδια
Π

16:15
60μ. με Εμπόδια
Α
15.00
16:25
200μ.
Γ / Κ
25.50 στα 200μ.
17:00
Άλμα Τριπλούν
Γ / Κ
12,30μ.
17:00
Σφαιροβολία
Π

17:05
200μ.
Α / Π
21.90 στα 200μ.
17:30
Άλμα σε Ύψος
Γ
1,65μ.
17:35
400μ.
Γ / Κ
59.00
18:00
Άλμα Επί Κοντώ
Γ / Κ
3,40μ.
18:05
400μ.
Α / Π

18:15
Άλμα Τριπλούν
Α / Π
14,60μ.
18:35
1.500μ.
Γ / Κ

18:45
1.500μ.
Α / Π

18:55
3.000μ.
Γ / Κ

19:10
3.000μ.
Α / Π