Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΑΣ

  Με την αρ. 60/2014 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλκίδος, τροποποιήθηκε το Καταστατικό της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ σε ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ με έδρα την Χαλκίδα Ευβοίας και εγκρίθηκε το από 11.3.2013 Καταστατικό της, αποτελούμενο από 24 άρθρα, οι τροποποιήσεις αφορούν τα άρθρα 1,2,3,4,5,7,8,10,11,18,22 και 24.
   Σκοπός της Ένωσης Αθλητικών Σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Ανατολικής Στερεάς-Εύβοιας είναι η διοίκηση, η καλλιέργεια, η ανάπτυξη, η οργάνωση και εξύψωση των αθλημάτων του ΣΕΓΑΣ και γενικότερα την κοινωνική και πολιτιστική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας, μέσα από την ανάπτυξη του αθλητισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου