Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΛΥΑΘΛΩΝ (Α΄ ΑΓΩΝΑΣ ΤΡΙΑΘΛΩΝ) ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική, η Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ προκηρύσσει αγώνες ΠΠ-ΠΚ Β’ με την μορφή ΤΡΙΑΘΛΟΥ σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011, ώρα 10:00 στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδος

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Δρόμοι : 60μ – 1.000μ – 60μ εμπ. – 2.000μ Βάδην
Άλματα : Ύψος – Μήκος
Ρίψεις : Σφαίρα – Μπαλάκι (200 γρ.)
Ο κάθε αθλητής-τρια επιλέγει και αγωνίζεται σε τρία (3) αγωνίσματα. Ένα δρόμο, ένα άλμα και μία ρίψη.

ΗΛΙΚΙΕΣ
Στους αγώνες μετέχουν αγόρια και κορίτσια που έχουν γεννηθεί τα έτη 1998-1999 δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή ως εκτός συναγωνισμού σε άλλους αθλητές-τριες μικρότερης ή μεγαλύτερης ηλικίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες με απεριόριστο αριθμό ΠΠ και ΠΚ Β ‘ που θα αγωνισθούν σε ένα μόνο τρίαθλο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Καθιερώνεται αγωνιστική βαθµολογία οµαδικής κατάταξης και οµαδική απονοµή επάθλων, αφού τα ΠΟΛΥΑΘΛΑ σε αυτές τις ηλικίες αντιµετωπίζονται ως οµαδικό αγώνισµα για κάθε κατηγορία. Μία κατάταξη και απονοµή για τους ΠΠ Β΄ και µία κατάταξη και απονοµή για τις ΠΚ Β΄.

- Για να βαθµολογηθεί (αγωνιστική βαθµολογία) ένα σωµατείο και να υπολογιστεί στην οµαδική κατάταξη και απονοµή των επάθλων, πρέπει να έχει πέντε (5) τουλάχιστον αθλητές ή αθλήτριες στην τελική κατάταξη της αντίστοιχης κατηγορίας.

- Για τον υπολογισµό της συνολικής αγωνιστικής βαθµολογίας κάθε σωµατείου (µε την προϋπόθεση ότι έχει τουλάχιστον 5 αθλητές ή αθλήτριες στην τελική κατάταξη) προστίθενται οι βαθµοί επίδοσης των δέκα (10) καλύτερων αθλητών και αθλητριών του σε κάθε κατηγορία.

- Σύµφωνα µε την παραπάνω συνολική βαθµολογία γίνεται η κατάταξη των σωµατείων και η απονοµή των επάθλων στα ΕΞΙ πρώτα σωµατεία για κάθε κατηγορία.

π.χ. Έχει στην τελική κατάταξη 4 ΠΠ Β΄ = ∆ε βαθµολογείται.
Έχει στην τελική κατάταξη 5 ΠΠ Β΄ και 3 ΠΚ Β΄= Προστίθενται οι βαθµοί των 5 αθλητών και το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθµολογία του σωµατείου στους ΠΠ Β΄. Στις ΠΚ Β΄ δε βαθµολογείται, αφού δεν έχει 5 τουλάχιστον αθλήτριες.
Έχει στην τελική κατάταξη 9 ΠΠ Β΄= Προστίθενται οι βαθµοί των 9 αθλητών και το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθµολογία του σωµατείου
Έχει στην τελική κατάταξη 10 ΠΠ Β΄= Προστίθενται οι βαθµοί των 10 αθλητών και το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθµολογία του σωµατείου.
Έχει στην τελική κατάταξη 15 ΠΚ Β΄ και 3 ΠΠ Β΄= Προστίθενται οι βαθµοί των 10 ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ αθλητριών και το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθµολογία του σωµατείου στις ΠΚ Β΄. Στους ΠΠ Β΄ δε βαθµολογείται, αφού δεν έχει 5 τουλάχιστον αθλητές.

- Η αγωνιστική βαθµολογία υπολογίζεται µόνο για την κατάταξη των σωµατείων και την οµαδική απονοµή των επάθλων. ∆εν έχει σχέση µε την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των σωµατείων, για την οποία αναφέρονται σχετικά στη σελίδα 6 – παρ. 5.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολογείται το κάθε σωµατείο σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Με ΠΕΝΤΕ (5) βαθµούς, εάν συµµετάσχει µε 5 – 9 αθλητές – τριες συνολικά.
Με ∆ΕΚΑ (10) βαθµούς, εάν συµµετάσχει µε 10 και πάνω αθλητές – αθλήτριες συνολικά.
Παράδειγµα 1ον :
Ένα σωµατείο συµµετέχει µε 6 ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ και 4 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ
(σύνολο 10)
Το σωµατείο αυτό θα πάρει 10 βαθµούς αξιολόγησης .

Παράδειγµα 2ον :
Ένα σωµατείο συµµετέχει µε 3 ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ και 3 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ
(σύνολο 6)
Το σωµατείο αυτό θα πάρει 5 βαθµούς αξιολόγησης

Παράδειγµα 3ον :
Ένα σωµατείο συµµετέχει µε 2 ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ και 2 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ
(σύνολο 4)
Το σωµατείο αυτό δεν αξιολογείται.

Ένα σωµατείο που θα συµµετάσχει στα διασυλλογικά πρωταθλήµατα ΠΠ-ΠΚ Β΄ µπορεί να συγκεντρώσει ΜΕΧΡΙ:
∆ιασυλλογικό πρωτ. ΠΠ-ΠΚ Β΄ (ΠΟΛΥΑΘΛΑ Α΄ αγώνας) 10 βαθµούς
∆ιασυλλογικό πρωτ. ΠΠ-ΠΚ Β΄ (ΠΟΛΥΑΘΛΑ Β΄ Αγώνας) 10 βαθµούς
∆ιασυλλογικό πρωτ. ΠΠ-ΠΚ Β΄ Β΄ φάση 10 βαθµούς
Σύνολο 30 βαθµοί

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων θα γίνουν με τα έντυπα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ που επισυνάπτονται με την παρούσα προκήρυξη, και αφού συμπληρωθεί το έντυπο με ακρίβεια, θα πρέπει να υποβληθούν στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ μέχρι και την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011
Οι αθλητές-τριες πρέπει να οριστικοποιούν τη συµµετοχή τους µε αυτοπρόσωπη παρουσία στη γραµµατεία των αγώνων 45΄λεπτά πριν από τη διεξαγωγή του αγωνίσµατός τους.
Στις δηλώσεις συµµετοχής των συλλόγων προς τους οργανωτές, πρέπει να αναφέρεται για κάθε αθλητή–τρια: τα αγώνισµατα που θα συµµετάσχει, το ονοµατεπώνυµο, το έτος γέννησης, ο αριθµός δελτίου εγγραφής στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και το ονοµατεπώνυµο του προπονητή.
Τις δηλώσεις πρέπει να υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραµµατέας του σωµατείου.
Οι εκπρόσωποι των σωµατείων πρέπει να έχουν µαζί τους τα αθλητικά δελτία των αθλητών–τριών (σφραγισµένα από τον ιατρό όπως ο νόµος ορίζει) για να τα παραδώσουν στη γραµµατεία των αγώνων.
Σε αντίθετη περίπτωση, ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των αθλητών - τριών του σωµατείου.
Για τη συµµετοχή στα αξιολογούµενα πρωταθλήµατα (Πανελλήνια –Διασυλλογικά) απαιτείται υποβολή δήλωσης συµµετοχής µε την οποία το σωµατείο δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΩΣ ότι αποδέχεται τους όρους της Γενικής και Ειδικής Προκήρυξης του πρωταθλήµατος και την εφαρµογή των κανονισµών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Οι συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες, με ευθύνη των σωματείων τους θα πρέπει να έχουν εξετασθεί πρόσφατα από ιατρό για να διαπιστωθεί ότι είναι σε θέση να αγωνισθούν χωρίς κίνδυνο της υγείας τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[1] Το βάρος της σφαίρας για αγόρια και κορίτσια θα είναι 3 κιλά.
[2] Στη σφαίρα, το μπαλάκι και το μήκος οι αγωνιζόμενοι θα εκτελέσουν 3 προσπάθειες.
[3] Θα ισχύσει βαθμολογία για τα αγωνίσματα. ( επισυνάπτονται περιληπτικοί πίνακες )
[4] Κατά την διάρκεια των αγώνων όλοι οι αγωνιζόμενοι πρέπει να φορούν την επίσημη αγωνιστική φανέλα του σωματείου τους.
[5] Στους αγώνες θα ισχύσουν οι επίσημοι κανονισμοί Στίβου ΣΕΓΑΣ έκδοσης 2008 και ιδιαίτερα όσα αναφέρονται στο ΚΕΦ. 6 « Σύνθετα Αγωνίσματα » άρθρο 200.
[6] Όλες οι επιδόσεις που είναι μικρότερες από αυτές που αναγράφονται τελευταίες στο πίνακα της βαθμολογίας, δεν βαθμολογούνται
[7] Στα 60μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΠ Β’ θα τοποθετηθούν 6 εμπόδια ύψους 76 cm
ΑΦΕΤΗΡΙΑ --> 1ο ΕΜΠ. = 12 μ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ = 7,50 μ. 6ο ΕΜΠ.---> ΤΕΡΜΑ = 10,50 μ.
Στα 60μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΚ Β’ θα τοποθετηθούν 6 εμπόδια υψους 76 cm
ΑΦΕΤΗΡΙΑ --> 1ο ΕΜΠ. = 12 μ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ = 7,00 μ. 6ο ΕΜΠ.---> ΤΕΡΜΑ = 13,00 μ.
[8] Οι αθλητές και αθλήτριες θα φορούν στο στήθος αριθμό της οργάνωσης που θα είναι ανάλογο του είδους του τριαθλου
[9] Το βάρος στο Μπαλάκι για αγορια και κορίτσια θα είναι 200 gr.

ΒΡΑΒΕΙΑ
Στους ΕΞΙ πρώτους Συλλόγους της Συνολικής βαθμολογίας ΠΠ Β΄ και ΠΚ Β΄ θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Δεν θα καταβληθούν έξοδα μετακίνησης στα σωματεία.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες θα πρέπει κατά την διάρκεια των αγώνων να έχουν στην κατοχή τους ( αφού τα σωματεία παραδώσουν σε αυτούς ) τα ατομικά δελτία
του ΣΕΓΑΣ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή η συμμετοχή των αθλητών - τριών του σωματείου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου