Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΓΑΣ (5-3-2016)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. καλεί τα Σωματεία μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στις  4 Μαρτίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., στην αίθουσα του Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου Δήμου Λουτρακίου (0,5 Km επαρχιακής οδού Ισθμού Λουτρακίου, τηλ: 27440 21124)
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επομένη ημέρα  Σάββατο 05 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00π.μ. στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Tα θέματα της συνέλευσης
1.    Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2.    Διαγραφή Σωματείων – μελών του ΣΕΓΑΣ. - Έγκριση.
3.    Τροποποίηση διατάξεων Καταστατικού ΣΕΓΑΣ – Έγκριση.
4.    Προϋπολογισμός 2016 – Έγκριση.
5.    α) Έκθεση πεπραγμένων  Διοικητικού  Συμβουλίου από  01/01/2015  μέχρι 31/12/2015. Έγκριση και απαλλαγή της Διοίκησης.
       β) Οικονομικός και  ταμειακός απολογισμός εσόδων – εξόδων. Ισολογισμός     
        – αποτελέσματα χρήσης  από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015.
       γ)  Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για  τη χρήση  από  01/01/2015
       μέχρι  31/12/2015. 
6.    Έγκριση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε διαχειριστική ευθύνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου